Gün: 31 Mayıs 2023

Genel

DİNLERİN EVRİMİ 

Avcı-toplayıcıların üç milyon yılllardır sürdüregeldikleri yürüyüşün sonuna yaklaşılıyor, Milattan onbin yıl önce, Cilalı Taş Devri ile geriye dönülmez bir süreç başlıyordu. Bu insanlığın tarihinde bir

Genel

Entropi Nedir?

BÜYÜK PATLAMA’DAN BÜYÜK SON’A Büyük Patlama ilk anından itibaren gazlardan ve parçacıklardan oluşan evren için bir kaos söz konusuydu. Herhangi bir biçimden ve düzenden yoksun,

Genel

ÇİN’İN ÖYKÜSÜ 

Dünya ekonomisinin en büyüğü Çin’in üstünlüğü 15.yüzyıla kadar sürmüştür. Kağıt, barut, pusula, ipek, tekstil, seramik ve matbaa (tipo); Çin’in dünyaya hediye ettiği büyük buluşlarıdır. 15.yüzyılın